Budžet za građane

6. 04. 2022.
S obzirom na činjenicu da je budžet kompleksan dokument i samim tim teško razumljiv dijelu javnosti, bilo bi preporučljivo da vlade izrade dokumente koji će pomoći građanima/kama da razumiju budžet. Primjer takvog dokumenta je Budžet za građane/ke, koji je, u slučaju kantonalnih vlada, dostupan samo na web stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.