O projektu

Otvorenost je ključni uslov demokratije jer omogućava građanima da dobiju informacije i znanje potrebno za ravnopravno učestvovanje u političkom životu, efektivno donošenje odluka i držanje institucija odgovornim za politike koje sprovode.

Udruženje građana i građanki “Zašto ne” pokrenulo je pilot istraživanje otvorenosti kantonalnih institucija u BiH, koje finansijski podržava Američka ambasada u BiH.

Cilj naših aktivnosti je da pružimo analizu stanja u ovom domenu rada javne uprave, doprinesemo implementaciji reformi i utičemo na jačanje principa dobrog upravljanja te, u konačnici, pomognemo samim institucijama da ih efikasnije primijene u svom radu.

Na ovoj internet-stranici možete pronaći više detalja o našem radu.

Također su dostupne informacije o metodologiji, rezultati istraživanja otvorenosti po pojedinačnim institucijama, kao i analiza stanja s preporukama za unapređenje.

Ostajemo otvoreni za sve dodatne informacije i pojašnjenja o istraživanju, kao i o našim nalazima i zaključcima.

Istraživanje se sprovodi kroz metodologiju korištenu i razvijenu u sklopu ACTIONSEE mreže, koja je kreirala Regionalni indeks otvorenosti.