Dostupnost biografije i organograma

11. 04. 2022.
Detaljne biografije premijera/ki kantonalnih vlada nije moguće pronaći kod većine vlada, s izuzetkom Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ista situacija je i kod deset kantonalnih skupština, gdje samo Skupština Tuzlanskog kantona na zvaničnoj web stranici ima objavljenu biografiju predsjedavajućeg.