E-peticija

8. 04. 2022.
Peticija je jedan od najmoćnijih instrumenata građanskog djelovanja, no mehanizam elektronskih peticija, kao najefikasnija mogućnost prikupljanja velikog broja potpisa za kratko vrijeme, ne postoji na kantonalnom nivou.