Imovinski kartoni

18. 04. 2022.
Većina kantonalnih vlada nema praksu objavljivanja imovinskih kartona javnih funkcionera/ki, osim Vlada Kantona Sarajevo, koja kroz Registar podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo objavljuje ove informacije.