Konsultacije za zainteresovanom javnošću

5. 04. 2022.
Iako institut ranih konsultacija ne postoji zvanično, te samim tim ne postoji ni obaveza organizovanja javnih konsultacija prilikom izrade nacrta zakona, jedan od ciljeva procesa demokratizacije jeste i uspostava partnerskog odnosa između institucija vlasti i građana/ki te bi, u vezi s tim, bilo poželjno uspostaviti mehanizam konsultacija prilikom izrade propisa i strateških dokumenata.