Održan trening “Unapređenje otvorenosti i transparentnosti kantonalnog nivoa u BiH”

18. 05. 2022.
Nakon što je monitoring otvorenosti kantonalnih vlada i skupština u BiH za 2021. godinu pokazao da tek jedna institucija zadovoljava nešto više od 50% indikatora, evidentno je da bi se rezultati mogli unaprijediti te je, s tim u vezi, organizovan trening za službenike/ice i zastupnike/ice ovih institucija.

Udruženje građana i građanki “Zašto ne” i Transparency International u BiH (TIBiH) organizovali su 18. maja 2022. godine trening u cilju upoznavanja službenika/ca sa OGP inicijativom i principima proaktivne transparentnosti i otvorenosti podataka, kao i promocijom dobrih praksi objavljivanja podataka i podsticanja službenika/ca za njihovu primjenu.

Tokom prvog modula treninga, Emsad Dizdarević iz TIBiH prezentovao je Open Government partnership inicijativu i učešće BiH u ovoj inicijativi.

Pored kratkog pregleda razvoja OGP inicijative, predstavljeni su principi i specifičnosti, kao i uslovi kako postati član inicijative, te oblasti djelovanja OGP incijative.

Također je ukazano na značaj OGP inicijative za BiH i njen historijat u našoj državi, kao i prepreke s kojima se Bosna i Hercegovina suočila nakon što je 2014. godine zvanično pristupila OGP inicijativi.

Članovi Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za implementaciju OGP inicijative su tokom drugog modula prezentovali Nacrt akcionog plana za implementaciju OGP Inicijative u BiH.

Treći modul, pod nazivom “Proaktivna transparentnost i otvorenost podataka: Standardi i dobre prakse”, održale su članice U.G. “Zašto ne” Amina Izmirlić Ćatović i Danira Karović.

Prezentovan je projekt “Kantonalni indeks otvorenosti”, rezultati istraživanja za svih deset kantonalnih vlada i skupština, kao i indikatori koji se koriste prilikom istraživanja otvorenosti i transparentnosti institucija.

Zatim su prezentovani i standardi proaktivne transparentnosti (koje je Vijeće ministara BiH usvojilo 2018. godine), otvoreni podaci, sloboda pristupa informacijama, značaj budžeta za građane/ke te postojanje plana integriteta i dostupnosti informacija građanima/kama o prijavi korupcije u institucijama.

Na samom kraju održana je kraća diskusija i istaknut je značaj primjene spomenutih standarda u radu javne uprave kako bi njihov rad bio efikasniji i transparentniji.