Prisustvo zastupnika i glasanje

4. 04. 2022.
Građanima/kama u slučaju većine kantonalnih skupština nisu dostupne informacije o prisustvu zastupnika/ca na sjednicama, kao ni o njihovom glasanju na sjednicama.