Bosna i Hercegovina
Skupština Unsko-sanskog kantona

Rezultat otvorenosti
34.37%
Open data rezultat
12.2%

Transparency
Da li postoji zvanična web stranica i da li je ažurirana?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
3 3 1.2 0.99 1.188

Transparency
Test pretraživača web stranice

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 0.8 1 0.8

Transparency
Da li je organogram objavljen na web stranici?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Sadrži li web stranica opis nadležnosti institucije?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li je biografija predsjedavajućeg/e Skupštine objavljena na web stranici?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li su informacije o strukturi i djelokrugu radnih tijela Skupštine dostupne na web stranici?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 1.2 0 0

Transparency
Da li su informacije o strukturi aktuelnog saziva Skupštine dostupne na web stranici (predsjednik/ica, potpredsjednici/e, sekretari, poslanici/e, struktura i članstvo u skupštinskim grupama)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 1 0 0

Transparency
Da li su na web stranici objavljene biografije i kontakti zastupnika/ica u Skupštini?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1.2 0 0

Transparency
Da li je na web stranici objavljena informacija o platama javnih funkcionera/ki?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 1 0 0

Transparency
Da li je na web stranici objavljen spisak javnih službenika/ica i namještenika/ica sa njihovim zvanjima?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 0.8 0 0

Transparency
Da li su godišnji planovi rada objavljeni na web stranici (2019, 2020. i 2021. godina)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
3 3 1.2 0.99 1.188

Transparency
Da li su izvještaji o radu Skupštine objavljeni na web stranici (2018, 2019. i 2020. godina)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 3 1.2 0.33 0.396

Transparency
Da li se izvještaji o radu odbora Skupštine objavljuju na web stranici?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu Skupštine objavljen na web stranici?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li je na web stranici objavljen Ustav kantona?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1 1 1

Transparency
Da li se web stranici Skupštine nalazi Poslovnik o radu ili drugi dokument kojim se uređuju pravila rada Skupštine?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1 1 1

Transparency
Da li se na web stranici objavljuju nacrti i prijedlozi zakona koji će se raspravljati na plenumu?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
3 3 1.2 0.99 1.188

Transparency
Da li se na web stranici blagovremeno (jedan dan prije sjednice) objavljuju nacrti i prijedlozi zakona koji će se raspravljati na plenumu?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
2 2 1 1 1

Transparency
Da li su na web stranici objavljeni zakoni koji su usvojeni na plenumu?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 3 1.2 0 0

Transparency
Da li su na web stranici objavljeni amandmani na preijedloge zakona o kojima će se raspravljati na plenumu?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 3 1 0 0

Transparency
Da li su na web stranici objavljeni amandmani koji su usvojeni na plenumu?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 3 1.2 0 0

Transparency
Da li se na web stranici blagovremeno objavljuje dnevni red za narednu sjednicu Skupštine?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1.2 1 1.2

Transparency
Da li su na web stranici dostupni podaci o prisustvu zastupnika/ica na plenarnim sjednicama?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 3 1 0 0

Transparency
Da li su na web stranici dostupni podaci o prisustvu zastupnika/ica na sjednicama odbora?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 3 1 0 0

Transparency
Da li su listinzi glasanja sa plenarnih sjednica Skupštine objavljeni na web stranici?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 3 1.2 0 0

Transparency
Da li su objavljeni listinzi glasanja sa odbora/komisija Skupštine?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 3 1 0 0

Transparency
Da li je omogućen audio ili video prenos sa plenarnih sjednica?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
2 3 1 0.66 0.66

Transparency
Da li su transkripti sa plenuma objavljeni na web stranici?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 3 1.2 0 0

Transparency
Da li se dokumenti koji se razmatraju (npr. amandmani) objavljuju na web stranici?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 1 0 0

Transparency
Da li je omogućen audio ili video prenos sjednica odbora?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
2 2 1 1 1

Transparency
Da li su dostupni audio i video zapisi sa prošlogodišnjih plenarnih sjednica na web stranici?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li su na web stranici objavljeni zapisnici sa sjednica odobra?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li je Skupština ima svoju strategiju ili pravilnik kojim se uređuje pitanje njene otvorenosti i transparentnosti?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1.2 0 0

Transparency
Da li je Skupština ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li su na web stranici objavljeni planovi javnih nabavki (2019, 2020. i 2021. godina)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
3 1 0.8 3 2.4

Transparency
Da li se na web stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
2 2 1 1 1

Transparency
Da li se na web stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
2 2 1 1 1

Transparency
Da li se na web stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 1 0 0

Transparency
Da li se na web stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1 1 1

Transparency
Da li je na web stranici dostupan godišnji izvještaj za 2020. godinu o javnim nabavkama Skupštine?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li su na web stranici dostupni budžeti Skupštine (2019, 2020. i 2021. godina)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 3 1.2 0.33 0.396

Transparency
Da li je na web stranici objavljen "budžet za građane"?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju kantonalnog budžeta?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1.2 0 0

Transparency
Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici Skupštine (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 2 1 0.5 0.5

Transparency
Da li su na web stranici dostupni finansijski izvještaji/izvještaji o izvršenju budžeta (2018, 2019. i 2020. godina)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 3 1.2 0.33 0.396

Transparency
Da li Skupština sprovodi raspravu o izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja/izvještaja o izvršenju budžeta ?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1 1 1

Transparency
Da li je budžet predstavljen na web stranici na razumljiv način (izvori prihoda, rashoda...)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 0.8 1 0.8

Transparency
Da li su objavljeni materijali sa sjednica radnih tijela koja razmatraju/odobravaju budžet i druge finansijske dokumente i aktivnosti?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Koliko skupštinskih odbora je raspravljalo o posljednjem prijedlogu budžeta?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 1 0 0

Accessibility
Da li su službenici/ce Skupštine u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1 1 1

Accessibility
Da li su informacije (odgovori na tražene ZOSPI zahtjeve) objavljeni na web stranici institucije?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li su na web stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li na web stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama relevantnim za oblast slobodnog pristupa informacijama?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 0.8 0 0

Accessibility
Da li je Skupština odgovorila na ZOSPI?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1.2 0 0

Accessibility
Da li su službenici/ce Skupštine u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li postoji procedura putem koje se omogućava građanima/kama i predstavnicima civilnog društva da budu uključeni u skupštinske procese i donošenje odluka?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1.2 1 1.2

Accessibility
Da li su na web stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Skupštine?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li na web stranici postoji direktni online kanal za komunikaciju sa građanima/kama?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li su uspostavljene e-peticije?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li postoji komunikacioni plan ili strategija za promovisanje e-peticija?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li postoji informacija (uputstvo) o načinima i uslovima korištenja e-peticija?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li Skupština ima aktivan Facebook nalog?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 1.2 0 0

Accessibility
Da li Skupština ima aktivan Twitter nalog?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 1.2 0 0

Integrity
Da li postoji Etički kodeks zastupnika/ica?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1 1 1

Integrity
Da li je Etički kodeks zastupnika/ica objavljen na web stranici?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Integrity
Da li se Etičkim kodeksom regulišu pitanja konflikta interesa, upotrebe državne svojine, poklona i usluga, i političke aktivnosti?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 4 1 0 0

Integrity
Da li su Etičkim kodeksom definisane procedure u slučaju njegovog kršenja?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Integrity
Da li postoje jasni mehanizmi za sprovođenje i praćenje sprovođenja Etičkog kodeksa?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 0.8 0 0

Integrity
Da li je definisana obaveza objavljianja informacije o konačnim rezultatima istraga povodom optužbi za neetičko ponašanje?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 0.8 0 0

Integrity
Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Integrity
Da li su imovinski kartoni zastupnika/ica javno dostupni?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
2 2 1.2 1 1.2

Integrity
Da li su imovinski kartoni dostupni u elektronskoj formi?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1.2 1 1.2

Integrity
Da li su podaci u imovinskim kartonima organizovani i struktuirani?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1.2 1 1.2

Integrity
Da li je na web stranici objavljen Plan integriteta (ili neki drugi antikorupcijski dokument) koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Integrity
Da li je na web stranici objavljen posljednji godišnji izvještaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta) koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Integrity
Da li su službenici/ce Skupštine u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1 1 1

Awareness
Da li Skupština razmatra sve izvještaje koje priprema državna revizorska institucija?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1.2 0 0

Awareness
Da li skupštinski odbori imaju pravo da konsultuju i/ili zaposle eksperte?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1 1 1