Bosna i Hercegovina
Vlada Posavskog kantona

Rezultat otvorenosti
27.16%
Open data rezultat
25.96%

Transparency
Da li postoji zvanična web stranica i da li je ažurirana?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
3 3 1.2 0.99 1.188

Transparency
Test pretrage web stranice – pretraga prema frazi sa naslovne stranice

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 0.8 1 0.8

Transparency
Da li je organogram objavljen na web stranici?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Sadrži li web stranica opis nadležnosti institucije?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1 1 1

Transparency
Da li je biografija premijera objavljena na web stranici?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li je objavljen Poslovnik/Zakon o Vladi na web stranici?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1 1 1

Transparency
Da li su godišnji planovi rada objavljeni na web stranici (2019, 2020. i 2021. godina)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 3 1.2 0 0

Transparency
Da li su izvještaji o radu objavljeni na web stranici (2018, 2019. i 2020. godina)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 3 1.2 0 0

Transparency
Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na web stranici?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li su aktuelne strategije objavljene na web stranici?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1 1 1

Transparency
Da li je na web stranici objavljen spisak javnih funkcionera/ki i njihovi kontakti?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
2 2 1 1 1

Transparency
Da li je na web stranici objavljena informacija o platama javnih funkcionera/ki?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 1 0 0

Transparency
Da li je na web stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika s njihovim zvanjima?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 0.8 0 0

Transparency
Da li su na web stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 0.8 1 0.8

Transparency
Da li se na web stranici blagovremeno objavljuje dnevni red za sjednicu Vlade?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 3 1.2 0 0

Transparency
Da li se na web stranici objavljuju dokumenti koji su razmatrani na sjednici Vlade?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
3 3 1.2 0.99 1.188

Transparency
Da li se na web stranici objavljuju zapisnici sa sjednica Vlade?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
3 3 1.2 0.99 1.188

Transparency
Da li su dnevni red i materijali koji će se razmatrati na sjednici Vlade objavljeni dovoljno unaprijed (najmanje jedan dan prije održavanja sjednice)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 1 0 0

Transparency
Da li se na web stranici objavljuju transkripti sa sjednica Vlade?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li je dostupan video/audio prenos sjednica Vlade?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li se na web stranici objavljuju saopštenja za javnost i informacije o pres-konferencijama koje se održavaju nakon sjednica Vlade?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
3 3 1 0.99 0.99

Transparency
Da li se na web stranici objavljuju dokumenti koje je Vlada predložila ili usvojila (nacrti i prijedlozi zakona i drugih propisa)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1.2 1 1.2

Transparency
Da li je Vlada usvojila strategiju ili pravilnik kojim se uređuje pitanje njene otvorenosti i transparentnosti?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1.2 0 0

Transparency
Da li je Vlada usvojila komunikacionu (PR) strategiju?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li su na web stranici objavljeni planovi javnih nabavki (2019, 2020. i 2021. godina)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 3 0.8 0 0

Transparency
Da li se na web stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 1 0 0

Transparency
Da li se na web stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 2 1 0.5 0.5

Transparency
Da li se na web stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 1 0 0

Transparency
Da li se na web stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li je na web stranici dostupan godišnji izvještaj za 2020. godinu o javnim nabavkama Vlade?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li javnost ima pristup odlukama (rezultatima nadmetanja) o dodjeli velikih javnih nabavki?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li su informacije o javnim nabavkama javno dostupne putem zasebnog online portala?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li su na web stranici dostupni budžeti Vlade (2019, 2020. i 2021. godina)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
3 3 1.2 0.99 1.188

Transparency
Da li je na web stranici objavljen "budžet za građane/ke"?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1.2 1 1.2

Transparency
Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na web stranici Vlade (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 2 1 0.5 0.5

Transparency
Da li su završni računi/finansijski izvještaji predstavljeni na web stranici?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
3 3 1.2 0.99 1.188

Transparency
Da li je budžet na web stranici predstavljen na sveobuhvatan i razumljiv način (izvori prihoda, rashoda...)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 0.8 1 0.8

Transparency
Da li je prijedlog budžeta podnijet Skupštini dovoljno unaprijed, kako bi se Skupštini omogućilo da ga razmotri na valjan način (tri mjeseca prije početka fiskalne godine)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Transparency
Da li postoje detaljne informacije o nivou i strukturi javnog duga?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1 1 1

Transparency
Da li su objavljene informacije o jednokratnoj socijalnoj pomoći?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1.2 0 0

Transparency
Da li su objavljene informacije o trošenju sredstava iz budžetske rezerve?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1.2 0 0

Accessibility
Da li su službenici/ce Vlade u 2021. godini učestvovali/e na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li je Vlada odgovorila na ZOSPI?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1.2 1 1.2

Accessibility
Da li je obavezno organizovanje javnih konsultacija prilikom izrade nacrta zakona?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 1.2 0 0

Accessibility
Da li je propisana struktura izvještaja o javnim konsultacijama?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li postoji obaveza odgovornog organa da odgovori na komentare i sugestije podnijete putem javnih konsultacija?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li postoji mehanizam putem kojeg zainteresovana javnost može da dovode u pitanje odluke u slučaju da proces javnih konsultacija nije sproveden?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li su na web stranici dostupna uputstva na koji način građani/ke mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi s odlukama i akcijama Vlade?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li na web stranici postoji direktni online kanal za komunikaciju s građanima/kama

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li Vlada ima strategiju ili plan u pravcu razvijanja kapaciteta državnih službenika/ca za korištenje društvenih mreža, kao dio njihovih službenih zadataka?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li Vlada ima aktivan Facebook nalog?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
2 2 1.2 1 1.2

Accessibility
Da li Vlada ima aktivan Twitter nalog?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 1.2 0 0

Accessibility
Da li na web stranici Vlade postoje edukativni materijali namijenjeni građanima/kama?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li postoji portal e-uprave?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li Vlada aktivno promoviše portal e-uprave putem svoje web stranice/društvenih mreža?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li je uspostavljen portal otvorenih podataka (open data portal)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li su informacije (odgovori na tražene ZOSPI zahtjeve) objavljeni na web stranici institucije?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li su na web stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Accessibility
Da li na web stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama relevantnim za oblast slobodnog pristupa informacijama?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 0.8 0 0

Accessibility
Da li su službenici/e Vlade u 2021. godini učestvovali/e na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Integrity
Da li su na web stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Integrity
Da li su imovinski kartoni javnih funkcionera/ki javno dostupni?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 2 1.2 0 0

Integrity
Da li su imovinski kartoni dostupni u elektronskoj formi?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1.2 0 0

Integrity
Da li su podaci u imovinskim kartonima organizovani i strukturirani?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1.2 0 0

Integrity
Da li je na web stranici objavljen Plan integriteta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
1 1 1 1 1

Integrity
Da li je na web stranici objavljen posljednji godišnji izvještaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Integrity
Da li su službenici/e Vlade u 2021. godini učestvovali/e na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema, poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Awareness
Da li je propisana forma izvještaja o radu ministarstava, koji se podnose Vladi?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Awareness
Da li se Poslovnikom/Zakonom o Vladi preciziraju vrste informacija koje se moraju nalaziti u izvještajima o radu ministarstava?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Awareness
Da li postoji posebno tijelo Vlade koje se bavi pitanjima strateškog planiranja vladinih politika?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Awareness
Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Awareness
Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Awareness
Da li postoji srednjoročni program rada Vlade?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0

Awareness
Da li postoji dugoročni program rada Vlade?

Ocjena Max Težina Koeficijent Rezultat
0 1 1 0 0