Uporedi Vlade

The data presented here show the openness of the Vlade

Ovaj interaktivni grafikon prikazuje sve rezultate otvorenosti institucija na kantonalnom nivou u BiH. Možete uporediti rezultate institucija odabirom imena institucije koje želite da uporedite u meniju ispod.

...

Otvorenost po dimenzijama